Verhuren

Bemiddeling bij verhuring : vakantieverblijven, woninghuur, ...

Waarom laPlage ?

 • goede kantoorligging
 • vriendelijk onthaal
 • betrouwbare uitstraling
 • grote beroepsernst
 • brede marktkennis
 • ervaren team
 • adequaat vakmanschap
 • regelmatige bijscholing
 • toepassing van moderne marketingtechnieken.
 • groot aanbod

Wat doet laPlage ?

 • Wij bepalen samen met u de huurprijzen.
 • U kiest de periodes die u wilt verhuren.
 • Wij bieden uw eigendom aan via onze huurcatalogus en onze website.
 • Wij vergezellen kandidaten bij plaatsbezoeken.
 • Wij lichten u onmiddellijk in van elke reservatie.
 • Wij waken er over dat de huurder zijn financi�le verplichting heeft nagekomen vooraleer hij uw verblijf kan betrekken.
 • Wij nemen de standen van tellers op bij aankomst en bij vertrek van de huurders.
 • Wij zijn ter plaatse als de huurder een probleem ondervindt (breuk, panne,�) en zoeken samen met u naar de beste oplossing om het euvel te verhelpen.
 • Wij zien nauwgezet uw eigendom na als de huurder vertrokken is.
 • U ontvangt de huur en de verbruiken op uw bankrekening op het eind van de maand volgend op het vertrek van de huurder en vergezeld van een gedetailleerde afrekening.
 • U kunt op elk ogenblik te huur gestelde periodes toevoegen of, als uw pand nog niet is verhuurd, intrekken.

Wat kost het u ?

 • vakantieverhuring : 15% op de huurprijs.
 • garageverhuur per jaar : 10% op de huurprijs.

Het logiesdecreet

Elke vakantiewoning dient te voldoen aan de bepalingen van het Vlaamse logiesdecreet.
Die moeten de toerist veiligheid en basiskwaliteit garanderen.

Elk logies moet daarom voldoen aan 7 basisvoorwaarden

 • 1. Een brandveiligheidsattest hebben. (enkel) Vin�otte is bevoegd voor de aflevering van dergelijk attest. meer info
 • 2. Proper en goed onderhouden zijn.
 • 3. Een brandverzekering en een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid hebben.
 • 4. Niet veroordeeld zijn voor misdrijven.
 • 5. De duurtijd van de huur overspant minimum ��n nacht.
 • 6. Eigenaar zijn van het verblijf ofwel huurder met toelating om onder te verhuren.
 • 7. De informatie over het logies waarheidsgetrouw weergeven.

Uitgebreide informatie vind je hier

Als u bij ons bent...

Eenvout werkd
fout gezien ? suggestie doen ?