Vastgoedmakelaars
Distellaan 34
8434 Westende aan zee

059 30 15 13
info@laplage.be


Volmacht formulier eigenaarsvergadering

Ik, ondergetekende 

mij sterk makend voor alle eigenaars van appartement/flat/garage/... 

in het gebouw 

geef middels dit formulier volmacht aan    *

om mij geldig te laten vertegenwoordigen op de eigenaarsvergadering van 

om er in mijn plaats en naam te stemmen over alle punten van de dagorde, mij welgekend en
   * er alle rechten uit te oefenen die ik zou kunnen uitoefenen
   * in mijn naam deel te nemen aan alle beraadslagingen, besprekingen en stembeurten
   * elk nodig document te tekenen
   * al het nodige doen om mijn vertegenwoordiging te verzekeren
   * en daarbij rekening te houden met de opmerkingen hieronder betreffende de dagordeStuur kopie van dit formulier naar mijn mailadres       **
 

* De syndicus mag geen volmacht dragen, zijn naam mag u dus niet invullen.  Vult u geen naam in, dan stemt u uitdrukkelijk ermee in dat het bureau van de vergadering (de voorzitter en de stemopnemer) bij aanvang van de vergadering de naam van een aanwezige persoon invullen en daarmee de volmacht effectief toewijzen.

** Deze volmacht wordt als formulier (per mail) aan de syndicus toegezonden.  Een copie ervan wordt eveneens aan het mailadres dat hier wordt ingevuld overgemaakt.