Vivaldi huurkosten

Bij reservatie van een Vivaldi verblijf zijn er, naast de netto huurprijs, een aantal huurkosten te betalen.

Deze kosten zijn op te splitsen in twee soorten :

In rekening gebracht bij afsluiten huur

In mindering gebracht van de waarborg

Verbruik van alle nustvoorzieningen : electriciteit, water, eventueel gas, verwarmingskosten, ... Het verbruik wordt bepaald aan de hand van telleropname en berekend aan het officieel tarief van de betrokken bedrijven.

Eventuele kosten van reiniging ingeval het pand niet voldoende net wordt verlaten. Het kantoor verifieert de netheid nŗ elk vertrek en bepaalt souverein of er al dan niet gepoetst dient te worden.

Eventueel herstel van gebroken of beschadigd toebehoren.

De waarborg wordt afgerekend tegen het einde van de maand volgend op het vertrek van de huurder. Een gedetailleerd afrekeningsformulier wordt per post toegestuurd, het saldo wordt direct op de bankrekening van de huurder terugbetaald.

Vivaldi