Nieuwbouw & Projecten
fout gezien ? suggestie doen ?
distellaan 34 - 8434 Westende
+32 (0)59 30 15 13
verkoop@laplage.be
Capri - woningen
zonnelaan 25, 27, 29 te 8430 Middelkerke-Westende
Beschrijving Ligging Gevels Tuin woning links Plannen Prijzen Lastenboek Evolutie van de werken
Beschrijving
In de ondergrond komen op 2 niveau's verdeeld 36 garageboxen met minimum afmetingen 3 x 6m
Bovengronds komt een gebouw opgedeeld in 3 woningen :
* links een zuid-oost gerichte driegevelwoning
* midden een rijwoning met tuin naar het zuid-oosten
* rechts een zuid-west gerichte driegevelwoning

Realisatie :
Ontwerp : Luc Willem, Aalter
start werken : oktober 2018
afwerking voorzien : 2 jaar na starttop
Ligging : Zonnelaan 29+, 8430 Middelkerke-Westende
top
Gevels
Capri Westende Capri Westende Capri Westende Capri Westende
top
Tuin woning Links
top
Plannen
Wil je een groter plan ? Klik er op.
gelijkvloers
Capri Westende
verdieping
Capri Westende
top
Prijzen

Voor zekerheid over de exacte beschikbaarheid op dit ogenblik, gelieve ons kantoor te raadplegen.

De vermelde prijs is zonder kosten. De kosten zijn o.m registratierechten op de grondaandelen, BTW op de constructie, notarishonoraria, kosten van de akte, aansluitingen en bouwtaksen.

woningen Verdiepingen Type m² oppervlakte m² grond Prijs (EUR)
woning links 0 & 1 3 slaapkamers 143 362 verkocht
woning midden 0 & 1 3 slaapkamers 149 192 verkocht
woning rechts 0 & 1 3 slaapkamers 144 485 verkocht

top
Lastenboek

1. RUWBOUW
1.1 VLOERPEIL EN HOOFDAFMETINGEN
De hoofdafmetingen en de ligging van de woning zijn aangeduid op het bijhorende plan, welke met dit bijzonder lastenboek één geheel uitmaakt.
Het peil van de afgewerkte vloer wordt door de architect met inachtneming van de stedenbouwkundige voorschriften bepaald, alvorens de werken worden aangevat.

1.2 VOORBEREIDENDE WERKEN EN WERFINRICHTING
De aannemer zorgt voor:
Bouwrijp maken van het terrein
Inplanten en uitzetten van de woning op het terrein.
De nodige (werf)aansluitingen voor water en elektriciteit, nodig voor de uitvoering van de werken. Het verbruik van water en elektriciteit is voorzien in de aannemingssom.

1.3 GRONDWERKEN
Deze werken behelzen:
Afgraven van teelaarde en opslaan van de afgegraven grond op het terrein.
De delfwerken voor de funderingen onder de woning.
De delfwerken voor het aanleggen van de rioleringen, de rioleringsputten en de regenwaterput.

Met het oog op de correcte bepaling van het funderingssysteem, is het nodig het draagvermogen en de vervormingen van de grond onder de funderingslasten te kennen.
Een grondonderzoek of grondsondering is inbegrepen en wordt uitgevoerd in de bouwzone op een weloverwogen punt.

Alle afvoer van grond gebeurt in overeenstemming met de vigerende milieuwetgeving.
Indien nodig wordt het grondwaterpeil verlaagd door middel van bemaling (uitvoeringswijze in functie van de bouwplaats en na studie van de ingenieur stabiliteit).

1.4 AARDINGSLUS
In overeenstemming met het “Algemeen Reglement betreffende Elektrische Installaties”, wordt onder de fundering, over de hele omtrek van het gebouw, een aardingslus geplaatst met een doorsnede van 35 mm².

1.5 FUNDERINGEN EN VLOERPLAAT
De stabiliteitsingenieur bepaalt het juiste funderingstype op basis van de grondsondering.

1.6 RIOLERINGEN
Het rioleringsnet voor de afvoer van afvalwater en regenwater wordt uitgevoerd in grijze PVC-buizen welke Benor gekeurd zijn. De verbindingen worden gemaakt met de nodige ellebogen, verbindings- en hulpstukken, voorzien van dichtingsringen, teneinde een waterdichte uitvoering van het rioleringsnet te bekomen.
Op het rioleringsplan van de woning zijn de ontvangst- en toezichtputten aangeduid. Deze worden uitgevoerd met prefabputjes in grijze PVC, Benor gekeurd.
De keuring van het rioleringsnet is inbegrepen.

Regenwaterput 5.000 L is voorzien. Het leveren en plaatsen van een pompinstallatie met de nodige leidingen is inbegrepen.

1.7 ISOLATIE
1.7.1 VOCHTISOLATIE
Om de woning maximaal te beschermen tegen vocht, wordt een plastiekfolie (visqueen) onder de vloerplaat geplaatst, en wordt er een waterkerende folie (DPC 2000 en/of roofing) aangebracht tussen het natte voor-, of buitenspouwblad en de binnenconstructie; evenals onder alle dorpels en overal waar noodzakelijk.
De vochtisolatie van het opgaande metselwerk van de buitengevels gebeurt steeds ter hoogte van het vloerpas van het gelijkvloers evenals boven alle gevelopeningen. Deze isolatie wordt zodanig opgevat dat de eventuele waterinsijpeling in de spouw door slagregen kan worden afgevoerd via open stootvoegen.

1.7.2 THERMISCHE ISOLATIE
In de vloeropbouw van de woning en in de volledige schil (gevelmuren en daken) is een thermische isolatie voorzien als volgt:

Vloerisolatie
Op de vloerplaat van het gelijkvloers wordt PolyUrethaanschuim (PU) geplaatst. Deze gespoten vloerisolatie vormt een uitvullaag boven de leidingen en heeft een dikte volgens de EPB-studie.


Spouwisolatie
In de spouw worden hardschuimplaten geplaatst in een materiaal en dikte zoals bepaald door de EPB-studie. De platen zijn absoluut rot- en vochtbestendig. Ze worden niet aangetast door ongedierte.

Super isolerend glas
Alle ramen (ook de eventuele veluxen) zijn voorzien van performante, hoog isolerende dubbele beglazing met K-waarde 1,1 W/m²K.

Dakisolatie
Het dak wordt geïsoleerd conform de bepalingen van de EPB-studie.

1.7.3 AKOESTISCHE ISOLATIE
Om de geluidsoverdracht tussen twee aanpalende woningen tot een minimum te herleiden worden de woningen afzonderlijk van elkaar opgetrokken.
De bovengrondse vloerplaten worden onderbroken uitgevoerd. Tussen de vloerplaten wordt 2 cm isolatiemateriaal voorzien in de verbindingsnaad.
De muren op de scheiding (gemene muren) worden los van elkaar opgetrokken met aan de ene kant snelbouwstenen en aan de andere kant betonblokken van elk 14 cm dik en gescheiden door een spouw van 2 cm. Deze spouw is volledig gevuld met minerale wol (een soepel isolatiemateriaal).
De gemene muren tussen de garages worden aan beide zijden opgetrokken in snelbouwsteen, meegaand opgevoegd, en gescheiden door een spouw waarin een visqueenfolie (plastiek) aangebracht wordt.

1.8 OPGAAND METSELWERK
De buitenmuren zijn opgebouwd uit een gevelsteen, een spouw en een dragende binnenmuur, welke het binnenspouwblad wordt genoemd.

Het binnenspouwblad en de dragende binnenmuren worden uitgevoerd met geperforeerde baksteen, met een nominale dikte van 15 cm.
De gemene muren worden uitgevoerd zoals beschreven in 1.7.3 hierboven.
Bij eventuele topgevels (zadeldaken, dakvensters, enz.) wordt het binnenspouwblad tot in de nok opgetrokken.
De binnenafmeting van de ruimtes kan variëren naargelang de opbouw van de buitenmuren.
De niet-dragende binnenmuren worden uitgevoerd met geperforeerde baksteen, met een nominale dikte van 10 cm.

Er is meegaand voegwerk voorzien in de garage en de zolder.

1.9 PARAMENT OF GEVELMETSELWERK
Het gevelmetselwerk omvat al het langs buiten gelegen, zichtbaar blijvend metselwerk. Het wordt van het binnenspouwblad gescheiden door een vrije ruimte (de spouw). Ten behoeve van de thermische isolatie wordt in de spouw, tegen het binnenspouwblad, isolatie voorzien.
Het gevelmetselwerk is verankerd met het binnenspouwblad door middel van gegalvaniseerde gebogen spouwankers.

Het opgaande gevelmetselwerk wordt uitgevoerd in gevelstenen, te kiezen door de architect, en uitgevoerd in horizontale lagen in halfsteenverband of volgens keuze architect.
Overkragingen in de gevels en boven de openingen voor ramen en deuren kunnen uitgevoerd worden door het plaatsen van verticaal gemetselde gevelstenen, volgens keuze architect.
Alle muren worden loodrecht en vlak uitgevoerd. De stenen worden in een vol mortelbed geplaatst.
Waar nodig worden stootvoegen opengelaten om spouwwater af te voeren, alsmede om de verluchting van de spouw te verzekeren.

Een plastische voegkit tussen het gevelmetselwerk en het buitenschrijnwerk is voorzien.

1.10 GEWAPEND BETON
De draagstructuur wordt berekend door de ingenieur stabiliteit, rekening houdend met de genormeerde belastingen en uitvoeringsdetails (doorboringen, openingen, latere afwerkingen,…). Deze draagstructuur bestaat uit traditioneel metselwerk, elementen in gewapend beton (of staal - zie 1.11) en elementen in hout (houten dakgebinte).

De elementen in gewapend beton zijn al dan niet geprefabriceerd (platen, lintelen, gewelven, ringbalk en voor zover nodig eventuele wanden, balken, kolommen of verdeelbalken) en worden – waar nodig – geïsoleerd om koudebruggen te voorkomen.

Tussen de gelijkvloerse en de eerste verdieping van de woning zijn er predallen voorzien, inclusief een laag gewapend beton. Door het aanbrengen van deze druklaag worden de elementen aan elkaar verbonden.

1.11 IJZERWERK
Boven aan het binnenspouwblad worden verankeringstaven ingewerkt zodat de kapconstructie er kan worden aan vastgemaakt.
Er worden metalen liggers geplaatst volgens de noodzaak van de constructie en met een profiel dat aangepast is aan de belasting en de overspanning, eveneens te berekenen door de ingenieur stabiliteit.

1.12 NATUURSTEEN
De dorpels van de ramen, deuren en garagepoort wordt vervaardigd uit blauwe hardsteenplaten (arduin). De dikte van de platen bedraagt 5 cm, de bovenzijde is vlak geschuurd.

1.13 DAKCONSTRUCTIE
1.13.1 KAPGEBINTE
De dakconstructie wordt uitgevoerd met dragende houten spanten in eerste keus timmerhout dat autoclaaf gedrenkt werd. De spanten vormen een stabiel geheel en zijn zo opgevat dat de verbindingen niet hinderlijk zijn, zodat een nuttige zolderruimte bekomen wordt.

1.13.2 ONDERDAK
Het geventileerde onderdak is opgebouwd met onderdakplaten volgens EPB-studie. Hierop worden tengellatten geplaatst teneinde een goed verlucht dak te bekomen en geïmpregneerde pannenlatten.
Dit onderdak bevordert de tijdelijke regendichtheid van het dak, verbetert de stormvastheid van het dak, houdt de ruimte onder de dakbedekking vochtvrij en vormt een buffer tussen de vochtigheidsgraad binnen en buiten.

1.13.3 KROONLIJSTEN EN DAKOVERSTEKEN
De spondeplank wordt uitgevoerd in hout. De eventuele dakoversteken worden eveneens afgewerkt met planchetten in hout, verdoken geniet. Dit hout is al dan niet te schilderen volgens keuze architect – indien geopteerd wordt voor schilderen, is dit inbegrepen in de prijs.

1.14 ZINK- EN DAKWERKEN
1.14.1 ZINKWERKEN
De hanggoten en regenafvoerpijpen worden volgens plan in zink uitgevoerd. De hanggoten worden op gegalvaniseerde goothaken gelegd en met klemmen tegen opwaaien beveiligd. De regenafvoerpijpen hebben een vierkante of ronde sectie volgens keuze van de architect.

Schouwen en andere doorbouwingen worden waterdicht gemaakt met lood en zink.

1.14.2 DAKBEDEKKING
De dakbedekking wordt uitgevoerd met gebakken pannen, type stormpan, gecombineerd met accenten in tegelpannen, volgens keuze van de architect. De topgeveloversteek wordt afgewerkt met kantpannen of gecementeerd.

1.14.3 BUITENSCHRIJNWERK
Alle ramen en deuren zijn op maat gemaakt, type zoals aangeduid op de plannen (vast, opendraaiend, draai-kip, hef- of kipschuifraam of openvallend). De ramen en deuren worden uitgevoerd in PVC. Kleurkeuze volgens de architect.

Ramen en deuren
De raamprofielen zijn voorzien volgens de STS-norm.
Beslag: alle buitenschrijnwerk is voorzien van standaard hang- en sluitwerk, veiligheidsbeslag is mogelijk mits verrekening.
Beglazing: voorzien in extra isolerende dubbele beglazing

Kleinhouten: De kleinhouten worden in het glas voorzien, indien getekend volgens plan.

Voordeur: Het model van de deur is voorzien zoals aangeduid op het gevelplan. De deur is verder voorzien van een tochtafsluiter onderaan, vijfpuntsluiting en een voordeurtrekker, volgens de keuze van de architect.

Achterdeur: Het model van de deur is voorzien zoals aangeduid op het gevelplan.

2. BINNENAFWERKING
2.1 MUURPLEISTERWERK
Op de gemetselde muren van de bewoonbare ruimten wordt één laag pleister van het merk Knauf of gelijkwaardig aangebracht, perfect hechtend aan de ondergrond. Aangepaste hoekprofielen worden verankerd in de pleisterlaag om alle uitspringende hoeken van het metselwerken de raamopeningen die geen bekleding krijgen (afdeklat of andere) te versterken. Voordat de bepleisterde muren geschilderd worden (of een andere afwerking krijgen), moeten ze door de koper voorbereid en geplamuurd worden. De muren zijn dus niet schilder klaar. Het pleisterwerk kan putjes, zwarte strepen enzovoort vertonen.

2.2 PLAFONDPLEISTERWERK
Betonnen welfsels worden in één laag bepleisterd met pleisterwerk van het merk Knauf of een gelijkwaardig materiaal. Bij plafonds onder de dakconstructie wordt eerst een laag gipskartonplaten van het type Gyplat aangebracht. Deze platen worden, nadat ze op het houten geraamte zijn bevestigd, afgewerkt met één pleisterlaag van het merk Knauf of gelijkwaardig, perfect hechtend op de ondergrond. Voordat de bepleisterde plafonds geschilderd worden (of een andere afwerking krijgen), moeten ze door de koper voorbereid en geplamuurd worden. De muren zijn dus niet schilder klaar. Het pleisterwerk kan putjes, zwarte strepen enzovoort vertonen.
Garages, kelders, wasplaatsen, bergingen en zolders worden niet bepleisterd.

2.3 BEVLOERING
2.3.1 CHAPPE
Niveau 0 is er in alle lokalen een gladgestreken cementdekvloer voorzien., op een visqueenfolie.
Niveau 1 is er in alle lokalen een gladgestreken cementdekvloer voorzien.
Zolder is er geen chape en vloerbekleding voorzien.

2.3.2 STENEN VLOERBEKLEDING
Een afwerking met stenen vloerbekleding (= keramieken tegels) met formaat van max 45 cm x 45 cm is voorzien in de inkomhall, wc(’s), woonkamer, keuken, berging(en), bad en/of douchekamer(s). Standaard wordt een rechte plaatsing van vierkante niet gerectificeerde tegels voorzien om op de dekvloer te lijmen. In alle lokalen met vloertegels (met uitzondering van de lokalen waar wandtegels voorzien worden) worden bijhorende plinten voorzien.
Particuliere handelswaarde, excl. plaatsing en excl. BTW:
€ 45,00 / m² voor stenen vloerbekleding
€ 10,0 / lm voor bijhorende plinten

Een afwerking met houten vloerbekleding (=samengesteld parket) is voorzien in de slaapkamer(s) en nachthall.
Particuliere handelswaarde, incl. plaatsing en excl. BTW:
€ 100,00 / m² voor houten vloerbekleding met mdf plinten in een witte grondlaag voorzien.

In de wasplaats/berging(en) is er een vetvrijetegel met bijhorende plinten voorzien.
Onder de keukenkasten wordt een bevloering voorzien. Onder ligbad en douches wordt geen bevloering voorzien. Ook op de zolder/dakverdieping wordt geen vloerbekleding voorzien, enkel een betonnen draagstructuur is voorzien.

2.3.3 WANDBEKLEDING
Er is een totaal van 15m² aan wandbekleding in faiencetegels voorzien.
Particuliere handelswaarde, excl. plaatsing en excl. BTW:
€ 40,00 / m² voor wandbekleding

2.3.4 RAAMTABLETTEN
Bij de ramen in alle bewoonbare kamers op borstweringshoogte worden raamtabletten voorzien van mokkabeige marmer, dikte 2 cm, afgeschuind en met de zichtvlakken gepolijst.

2.3.5 TERRAS
Er is een totaal van 15m² aan terras in stenen vloerbekleding voorzien.
Particuliere handelswaarde, excl. plaatsing en excl. BTW:
€ 25,00 / m² voor stenen vloerbekleding

2.4 BINNENSCHRIJNWERK
Alle binnenschrijnwerken zijn te schilderen door de koper.

2.4.1 BINNEDEUREN
De binnendeuren zijn van het type schilderdeuren. Alle deuren zijn voorzien van scharnieren en krukken in RVS (inox) de omlijsting wordt uitgevoerd in hardhout, multiplex of MDF.

2.4.2 TRAPPEN
De woning is uitgerust met trappen in beton en worden bekleed met een natuursteen, Jura, botticino of gelijkwaardig.

In het geval van een bruikbare zolder (bij daken met een dragende trekker) is een meerdelige zoldertrap voorzien in de bouwprijs. Indien het niet mogelijk is een meerdelige zoldertrap te plaatsen is een houten inspectieluik voorzien voor zover er een zolder is. Afwerking in olie, vernis of schilderwerken van de trappen zijn ten laste van de koper.2.4.3 KEUKEN
In de totaalprijs van het project is er een keuken opgenomen met een waarde van € 10.000,00 (particuliere handelswaarde, incl. toestellen, incl. plaatsing en excl. BTW). De klant behoudt zich het recht de keuken verder uit te breiden mits de nodige opleg.

De op de plannen ingetekende keukens gelden bij wijze van voorbeeld en zijn louter illustratief.

2.5 SANITAIR
De sanitaire uitrusting is voorzien conform de plannen in bijlage. De opgesomde toestellen zijn afhankelijk van de verdeler.

Toilet - niveau 0 Hangtoilet uit porselein met bedieningsplaat dubbel spoeling - kleur wit
Handwasbakje uit porselein met koudwaterkraantje - kleur wit
Spiegel
Ringhanddoekdrager
Toilet - niveau 1 Hangtoilet uit porselein met bedieningsplaat dubbel spoeling - kleur wit
Badkamer - niveau 1 Ligbad uit acryl met badkraan eengreeps met handdouche, flexible en haakje - kleur wit
Douchetub uit acryl met theromostatische mengkraan en handouche, flexible - kleur wit
Douchedeur uit helderglas met alu profielen
Meubel badkamer (dubbel) volgens plan met eengreeps lavabomengkraan keramisch
Spiegel met verlichting

Volgende leidingen naar de toestellen zijn voorzien:
(sw: stadswater / rw: regenwater)
WC gelijkvloers: koud rw;
handwasbakje WC gelijkvloers: koud sw;
keuken gootsteen: warm + koud sw;
vaatwasmachine: koud sw;
CV: koud sw;
wasmachine: koud rw;
uitgietbak/wasplaats: warm + koud sw (indien getekend op plan);
WC verdiep: koud rw;
bad: warm + koud sw;
wastafel badkamer: warm + koud sw;
douche: warm + koud sw.
indien er een 2de badkamer is, zullen hier ook alle leidingen voorzien worden zoals getekend op plan

Bijkomend voorzien:
centrifugaal pomp;
bijvulling voor regenput met dienstkraan;
vorstvrije buitenkraan aangesloten op rw.

De aanvoerleidingen voor warm en koud water zijn van type buis-in-buis systeem of gelijkwaardig in vernette PE buis voor (blauw) koud en (rood) warm water. De afvoerleidingen van de verschillende toestellen zijn in hard PVC of PE en worden luchtdicht op het rioleringsnet aangesloten.

De verbinding met de waterteller is voorzien overeenkomstig de huidige algemene reglementering met een flexibele aansluitdarm en afsluitkraan met ingebouwde terugslagklep.

De keuringskosten zijn inbegrepen in de aannemingssom. De definitieve aansluiting en de teller zijn ten laste van de koper.

2.6 VERWARMING
2.6.1 GASWANDKETEL
Er is een centraal verwarmingssysteem op aardgas voorzien met een condenserende gaswandketel. Deze aardgasbrander is van het veilige ‘gesloten’ type en heeft elektronische ontsteking. Het sanitair warm water wordt eveneens geproduceerd door deze ketel.
De gasleiding vanaf de gasteller in de woning tot aan de ketel is voorzien in stalen buizen.

2.6.2 RADIATOREN
De gelakte paneelradiatoren zijn voorzien van thermostatische kranen. De radiatoren zijn van Henrad of Stelrad of gelijkwaardig. De temperatuurregeling gebeurt via een centrale digitale klokthermostaat (in de living). De aansluiting van de radiatoren gebeurt uit de muur.

De warmwaterleidingen zijn in kunststof en extra beschermende ribbenbuis, uitgevoerd vanaf de collectoren naar de radiatoren in één stuk, zonder ondergrondse verbindingen.
De verbindingen tussen de collector aan de ketel en de verschillende radiatoren, worden onder de vloerafwerking in één lengte uitgevoerd, zodat er zich geen naden onder de bevloeringen bevinden.

Overeenkomstig de normen worden bij een buitentemperatuur van - 10°C volgende binnentemperaturen gewaarborgd:
Living 22°C 2 radiatoren
Slaapkamer(s) 18°C 1 radiator per kamer
Keuken 22°C 1 radiator
Badkamer(s) 24°C 1 radiator per kamer

In de wc’s, de wasplaatsen (bergingen), zolders en de garages is er geen verwarming voorzien.

De keuringskosten zijn inbegrepen in de aannemingssom. De definitieve aansluiting en de gasteller zijn ten laste van de koper.

2.7 ELEKTRISCHE INSTALLATIE
De elektriciteitsinstallatie wordt uitgevoerd in overeenstemming met het algemeen reglement op de elektrische installaties (A.R.E.I.). De installatie omvat de volledige uitvoering in de woning vanaf de tellerkast. De aansluitkabel elektriciteit en distributie zijn inbegrepen in de aannemingssom. De verdeelkast met de automatische zekering en de verliesstroomschakelaars zijn in de aannemingssom inbegrepen. De installatie is ingewerkt in de bepleisterde ruimten en zichtbaar (opbouw) in de niet-bepleisterde lokalen (kelders, garage, berging, wasplaats, zolder, ...). De elektriciteitsinstallatie begint bij de tellerkast en omvat de plaatsing en aansluiting op de elektriciteitsmeter dus niet.

Rookmelders (op batterijen) volgens de voorschriften, zijn voorzien.
De keuringskosten zijn inbegrepen in de aannemingssom.

2.8 VENTILATIE
Om uw woning zo energiezuinig mogelijk te maken, dient ook het ventilatieprincipe zuinig te zijn. De woning is standaard voorzien van een ventilatiesysteem D.

3. DIVERSE
Nivelleren van het terrein met teelaarde is voorzien.
In de achtertuin is een afsluiting in paal en draad (hoogte 1,80 m) voorzien op de grens tussen twee aanpalende loten.
De aansluiting tussen de garagepoort en de openbare weg is eveneens voorzien – uitvoering volgens de gemeentelijke vereisten.

De aannemingssom overeengekomen in de aannemingsovereenkomst, is een forfaitaire som waarin alle artikels zoals beschreven in het bijzonder lastenboek, zijn inbegrepen. Het bijzonder lastenboek maakt deel uit van de aannemingsovereenkomst van dezelfde datum.

Huidige beschrijving vervolledigt de aanduidingen op de plannen. Indien er tegenstrijdigheden zouden bestaan tussen plan en lastenboek, dan primeren de bepalingen van het lastenboek.

Bij het einde van de werken zal de aannemer ervoor zorgen dat overbodig materiaal en grof bouwafval van de werf wordt verwijderd.

Opkuis-, schilder- en behangwerk, verlichtings- en laagspanningsarmaturen zijn niet inbegrepen. De woning wordt bezemschoon opgeleverd.
De vaste of losse meubels, alsook de installaties die op de verkoopplannen zouden voorkomen (bv keukentekening, sanitaire toestellen,…) zijn slechts figuratief aangebracht en als dusdanig te beschouwen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in bovenstaande beschrijving. De vermelde handelswaardes zijn steeds bepalend.

Indien er zich een zolder in de woning bevind wordt deze volledig casco opgeleverd.


top
Evolutie van de werken

13 november 2019, gevelmetselwerk


14 juni 2019, ruwbouwwerken huizen gestart


10 mei 2019, bouwwerken niveau -1.


30 maart 2019, bouwwerken niveau -2.


21 december 2018, de werf aan de start van de kerstvakantie.


19 oktober 2018, bouw damwand bezig.


2 oktober 2018, funderingsrand gegoten.


16 november 2017, de werf ligt klaar om te starten.


Capri - woningen