Syndic van gebouwen
distellaan 34 - 8434 Westende
+32 (0)59 30 15 13
info@laplage.be

Volmacht formulier eigenaarsvergadering

Ik, ondergetekende  
mij sterk makend voor alle eigenaars van appartement / flat / garage / ...
in het gebouw
geef middels dit formulier volmacht aan *  **
om mij geldig te laten vertegenwoordigen op de eigenaarsvergadering van

om er in mijn plaats en naam te stemmen over alle punten van de dagorde, mij welgekend en
 • er alle rechten uit te oefenen die ik zou kunnen uitoefenen
 • in mijn naam deel te nemen aan alle beraadslagingen, besprekingen en stembeurten
 • elk nodig document te tekenen
 • al het nodige doen om mijn vertegenwoordiging te verzekeren
 • en daarbij rekening te houden met de opmerkingen hieronder betreffende de dagorde

 • Een kopie van dit formulier wordt naar mijn mailadres gezonden

  * De syndicus mag geen volmacht dragen, zijn naam mag u dus niet invullen.
  ** Vult u geen naam in, dan stemt u er uitdrukkelijk mee in dat het bureau van de vergadering (de voorzitter en de stemopnemer) bij aanvang van de vergadering de naam van een aanwezige persoon invullen en daarmee de volmacht effectief toewijzen.

  Het staat het bureau van de vergadering vrij om deze volmacht te weigeren als elementen in deze volmacht duidelijk wijzen op misbruik van vertrouwen