Syndic van gebouwen
distellaan 34 - 8434 Westende
+32 (0)59 30 15 13
info@laplage.be

Volmacht formulier eigenaarsvergadering

Ik, ondergetekende  
mij sterk makend voor alle eigenaars van appartement / flat / garage / ...
in het gebouw
geef middels dit formulier volmacht aan  *
  Ik vul geen naam in. Het bureau mag mijn volmacht toewijzen. **
om mij geldig te laten vertegenwoordigen op de eigenaarsvergadering van

  De volmacht mag overgedragen worden.  ***
om er in mijn plaats en naam te stemmen over alle punten van de dagorde, mij welgekend en
 • er alle rechten uit te oefenen die ik zou kunnen uitoefenen
 • in mijn naam deel te nemen aan alle beraadslagingen, besprekingen en stembeurten
 • elk nodig document te tekenen
 • al het nodige doen om mijn vertegenwoordiging te verzekeren
 • en daarbij rekening te houden met de opmerkingen hieronder betreffende de dagorde
 • Een kopie van dit formulier wordt naar mijn mailadres gezonden

  *  De syndicus mag geen volmacht dragen, zijn naam mag u dus niet invullen.
  **  U stemt er uitdrukkelijk mee in dat het bureau van de vergadering (de voorzitter en de stemopnemer) bij aanvang van de vergadering de naam van een aanwezige persoon invullen en daarmee de volmacht effectief toewijzen.
  ***  Als de volmachtdrager meer dan het maxium toegelaten aantal volmachten zou hebben, dan stemt u er uitdrukkelijk mee in dat hij/zij de volmacht aan andere aanwezige toewijst. Als de volmachtdrager er niet zou zijn, dan stemt u er uitdrukkelijk mee in dat het bureau van de vergadering (de voorzitter en de stemopnemer) bij aanvang van de vergadering de volmacht aan iemand anders toewijzen.

  Het staat het bureau van de vergadering vrij om deze volmacht te weigeren als elementen in deze volmacht tegenstrijdig zijn of duidelijk wijzen op misbruik van vertrouwen.