syndic van mede-eigendom

VME Acapulco

Meeuwenlaan 5

8434 Westende


88 appartementen

5 winkels


syndicus sedert 1986


vaste datum jaarlijkse vergadering : derde zondag November


rpr 0843.638.296eigenaarsvergadering ...
volmachtformulier

basisakte, reglement van mede-eigendom en reglement van interne orde (RIO)
historiek eigenaarsvergaderingen

kostenafrekeningen
diversen

plannen


Hoewel we de hier meegedeelde informatie steeds met grote zorg behandelen, een vergissing of het ontbreken van een laatste update is steeds mogelijk.

eenvoud werkt
fout gezien ? suggestie doen ?