syndic van mede-eigendom

VME Archipel

Koning Ridderdijk 49

8434 Westende


26 appartementen


bouwjaar 2004


syndicus sedert 2004


vaste datum jaarlijkse vergadering : derde zaterdag April


rpr 0872.641.395
eigenaarsvergadering...
volmachtformulier

basisakte, reglement van mede-eigendom en reglement van interne orde (RIO)
historiek eigenaarsvergaderingen
kostenafrekeningen
diversen

plannen


Hoewel we de hier meegedeelde informatie steeds met grote zorg behandelen, een vergissing of het ontbreken van een laatste update is steeds mogelijk.

eenvoud werkt
fout gezien ? suggestie doen ?