syndic van mede-eigendom

VME Beau Sejour

Zeedijk 349

8430 Middelkerke-Westende


10 appartementen, 2 garages


bouwjaar 2008

gerenoveerd in 2019 (voegwerk), 2020 (CLV-verwarming)


syndicus sedert 2008


vaste datum jaarlijkse vergadering : derde zaterdag April


rpr 0887.529.313
eigenaarsvergadering ...
volmachtformulier

basisakte, reglement van mede-eigendom en reglement van interne orde (RIO)

historiek eigenaarsvergaderingen

kostenafrekeningen

diversen

plannen


Hoewel we de hier meegedeelde informatie steeds met grote zorg behandelen, een vergissing of het ontbreken van een laatste update is steeds mogelijk.

eenvoud werkt
fout gezien ? suggestie doen ?