syndic van mede-eigendom

VME Bernina

Distellaan 53

8434 Westende


11 appartementen


bouwjaar 1963

gerenoveerd in 2018 (achtergevel)


syndicus sedert 1993


vaste datum jaarlijkse vergadering : eerste zaterdag September


rpr 0843.641.464
eigenaarsvergadering ...
volmachtformulier

basisakte, reglement van mede-eigendom en reglement van interne orde (RIO)

historiek eigenaarsvergaderingen

kostenafrekeningen
diversen

plannen


Hoewel we de hier meegedeelde informatie steeds met grote zorg behandelen, een vergissing of het ontbreken van een laatste update is steeds mogelijk.

eenvoud werkt
fout gezien ? suggestie doen ?