syndic van mede-eigendom

VME Bianca

Koning Ridderdijk 3

8434 Westende


27 appartementen, 1 winkel, 2 garages


bouwjaar 1979

gerenoveerd in 2016 (voorgevel)


syndicus sedert 1979


vaste datum jaarlijkse vergadering : vierde zaterdag Maart


rpr 0843.641.860
eigenaarsvergadering ...
volmachtformulier

basisakte, reglement van mede-eigendom en reglement van interne orde (RIO)

historiek eigenaarsvergaderingen

kostenafrekeningen
diversen

plannen


Hoewel we de hier meegedeelde informatie steeds met grote zorg behandelen, een vergissing of het ontbreken van een laatste update is steeds mogelijk.

eenvoud werkt
fout gezien ? suggestie doen ?