syndic van mede-eigendom

VME Byblos

Koning Ridderdijk 39-40

8434 Westende


22 appartementen


bouwjaar 1988


syndicus sedert 1988


vaste datum jaarlijkse vergadering : derde zaterdag September


rpr 0843.642.058
eigenaarsvergadering ...
volmachtformulier

basisakte, reglement van mede-eigendom en reglement van interne orde (RIO)

historiek eigenaarsvergaderingen

kostenafrekeningen
diversen
plannen


Hoewel we de hier meegedeelde informatie steeds met grote zorg behandelen, een vergissing of het ontbreken van een laatste update is steeds mogelijk.

eenvoud werkt
fout gezien ? suggestie doen ?