syndic van mede-eigendom

VME Champa

Distellaan 68

8434 Westende


27 appartementen, 12 garages


bouwjaar 1996


syndicus sedert 1996


vaste datum jaarlijkse vergadering : derde zaterdag Oktober


rpr 0885.352.850
eigenaarsvergadering ...
volmachtformulier

basisakte, reglement van mede-eigendom en reglement van interne orde (RIO)

historiek eigenaarsvergaderingen

kostenafrekeningen

diversen

plannen


Hoewel we de hier meegedeelde informatie steeds met grote zorg behandelen, een vergissing of het ontbreken van een laatste update is steeds mogelijk.

eenvoud werkt
fout gezien ? suggestie doen ?