syndic van mede-eigendom

VME Con Amore

Distellaan 72

8434 Westende


14 appartementen, 5 garages


bouwjaar 1697

gerenoveerd in 2014 (gevel)


syndicus sedert 1997


vaste datum jaarlijkse vergadering : eerste Zondag November


rpr 0843.644.038
eigenaarsvergadering ...
volmachtformulier

basisakte, reglement van mede-eigendom en reglement van interne orde (RIO)

historiek eigenaarsvergaderingen

kostenafrekeningen

diversen

plannen


Hoewel we de hier meegedeelde informatie steeds met grote zorg behandelen, een vergissing of het ontbreken van een laatste update is steeds mogelijk.

eenvoud werkt
fout gezien ? suggestie doen ?