syndic van mede-eigendom

VME d'Artagnan

Koning Ridderdijk 11

8434 Westende


20 appartementen, 1 winkel


bouwjaar 1991


syndicus sedert 1991


vaste datum jaarlijkse vergadering : eerste zondag Oktober


rpr 0843.648.293
eigenaarsvergadering ...
volmachtformulier

basisakte, reglement van mede-eigendom en reglement van interne orde (RIO)

historiek eigenaarsvergaderingen

kostenafrekeningen
diversen
plannen


Hoewel we de hier meegedeelde informatie steeds met grote zorg behandelen, een vergissing of het ontbreken van een laatste update is steeds mogelijk.

eenvoud werkt
fout gezien ? suggestie doen ?