syndic van mede-eigendom

VME de Bunnies I

Koning Ridderdijk 54

8434 Westende


20 appartementen


bouwjaar 1992


syndicus sedert 1992


vaste datum jaarlijkse vergadering : tweede zaterdag April


rpr 0843.649.283
eigenaarsvergadering ...
volmachtformulier

basisakte, reglement van mede-eigendom en reglement van interne orde (RIO)

historiek eigenaarsvergaderingen

kostenafrekeningen
diversen

plannen


Hoewel we de hier meegedeelde informatie steeds met grote zorg behandelen, een vergissing of het ontbreken van een laatste update is steeds mogelijk.

eenvoud werkt
fout gezien ? suggestie doen ?