syndic van mede-eigendom

VME de Surfers

Koning Ridderdijk 73
Koning Ridderdijk 74
Oceaanlaan 1

8434 Westende


88 appartementen, 57 garages


bouwjaar 2012


syndicus sedert 2012


vaste datum jaarlijkse vergadering : eerste zaterdag Juni


rpr 0808.569.729
eigenaarsvergadering ...
volmachtformulier

basisakte, reglement van mede-eigendom en reglement van interne orde (RIO)

historiek eigenaarsvergaderingen

kostenafrekeningen

diversen

plannen


Hoewel we de hier meegedeelde informatie steeds met grote zorg behandelen, een vergissing of het ontbreken van een laatste update is steeds mogelijk.

eenvoud werkt
fout gezien ? suggestie doen ?