syndic van mede-eigendom

VME Estelle

Koning Ridderdijk 14-15

8434 Westende


29 appartementen, 2 winkels


bouwjaar 1991


syndicus sedert 1991


vaste datum jaarlijkse vergadering : tweede zondag October


rpr 0843.653.243
eigenaarsvergadering ...
volmachtformulier

basisakte, reglement van mede-eigendom en reglement van interne orde (RIO)

historiek eigenaarsvergaderingen

kostenafrekeningen
diversen

plannen


Hoewel we de hier meegedeelde informatie steeds met grote zorg behandelen, een vergissing of het ontbreken van een laatste update is steeds mogelijk.

eenvoud werkt
fout gezien ? suggestie doen ?