syndic van mede-eigendom

VME Four Seasons

Koning Ridderdijk 20

8434 Westende


18 appartementen, 1 winkel


bouwjaar 1991


syndicus sedert 1991


vaste datum jaarlijkse vergadering : derde zaterdag April


rpr 0843.653.639
eigenaarsvergadering ...
volmachtformulier

basisakte, reglement van mede-eigendom en reglement van interne orde (RIO)

historiek eigenaarsvergaderingen

kostenafrekeningen
diversen

plannen


Hoewel we de hier meegedeelde informatie steeds met grote zorg behandelen, een vergissing of het ontbreken van een laatste update is steeds mogelijk.

eenvoud werkt
fout gezien ? suggestie doen ?