syndic van mede-eigendom

VME Four Seven

Zeeravenlaan 4

8430 Middelkerke-Westende


12 appartementen, 23 garages


bouwjaar 2007


syndicus sedert 2007


vaste datum jaarlijkse vergadering : tweede zaterdag November


rpr 0877.858.908
eigenaarsvergadering ...
volmachtformulier

basisakte, reglement van mede-eigendom en reglement van interne orde (RIO)

historiek eigenaarsvergaderingen

kostenafrekeningen

diversen

plannen


Hoewel we de hier meegedeelde informatie steeds met grote zorg behandelen, een vergissing of het ontbreken van een laatste update is steeds mogelijk.

eenvoud werkt
fout gezien ? suggestie doen ?