syndic van mede-eigendom

VME Lacodam garagecomplex

Franselaan +

8434 Westende


118 garages


bouwjaar 2006


syndicus sedert 2006


vaste datum jaarlijkse vergadering : eerste zaterdag September


rpr 0876.819.028
eigenaarsvergadering 5/9/2020
volmachtformulier

basisakte, reglement van mede-eigendom en reglement van interne orde (RIO)

historiek eigenaarsvergaderingen

kostenafrekeningen

diversen
plannen


Hoewel we de hier meegedeelde informatie steeds met grote zorg behandelen, een vergissing of het ontbreken van een laatste update is steeds mogelijk.

eenvoud werkt
fout gezien ? suggestie doen ?