syndic van mede-eigendom

VME Matahari

Koning Ridderdijk 57-58

8434 Westende


19 appartementen


bouwjaar 2002


syndicus sedert 2002


vaste datum jaarlijkse vergadering : tweede zaterdag September


rpr 0874.885.659
eigenaarsvergadering ...
volmachtformulier

basisakte, reglement van mede-eigendom en reglement van interne orde (RIO)

historiek eigenaarsvergaderingen

kostenafrekeningen
diversen

plannen


Hoewel we de hier meegedeelde informatie steeds met grote zorg behandelen, een vergissing of het ontbreken van een laatste update is steeds mogelijk.

eenvoud werkt
fout gezien ? suggestie doen ?