syndic van mede-eigendom

VME Nasca

Distellaan 36

8434 Westende


7 appartementen en ons kantoor


bouwjaar 2002


syndicus sedert 2002


vaste datum jaarlijkse vergadering : laatste zaterdag Februari


rpr 0873.779.166
eigenaarsvergadering ...
volmachtformulier

basisakte, reglement van mede-eigendom en reglement van interne orde (RIO)

historiek eigenaarsvergaderingen

kostenafrekeningen
diversen

plannen


Hoewel we de hier meegedeelde informatie steeds met grote zorg behandelen, een vergissing of het ontbreken van een laatste update is steeds mogelijk.

eenvoud werkt
fout gezien ? suggestie doen ?