syndic van mede-eigendom

VME Nereiden

Zeedijk 337

8430 Middelkerke-Westende


14 appartementen


bouwjaar 1990


syndicus sedert 1990


vaste datum jaarlijkse vergadering : vierde zaterdag Juni


rpr 0843.659.676
eigenaarsvergadering ...
volmachtformulier

basisakte, reglement van mede-eigendom en reglement van interne orde (RIO)

historiek eigenaarsvergaderingen

kostenafrekeningen
diversen

plannen


Hoewel we de hier meegedeelde informatie steeds met grote zorg behandelen, een vergissing of het ontbreken van een laatste update is steeds mogelijk.

eenvoud werkt
fout gezien ? suggestie doen ?