syndic van mede-eigendom

VME Pann

Oorloginvaliedenlaan 30

8434 Westende


3 appartementen


bouwjaar 1960

gerenoveerd in 2013 (dak), 2016 (gevel)


syndicus sedert 2005


vaste datum jaarlijkse vergadering : vierde zaterdag Maart


rpr 0843.660.765
eigenaarsvergadering ...
volmachtformulier

basisakte, reglement van mede-eigendom en reglement van interne orde (RIO)

historiek eigenaarsvergaderingen

kostenafrekeningen

diversen

plannen


Hoewel we de hier meegedeelde informatie steeds met grote zorg behandelen, een vergissing of het ontbreken van een laatste update is steeds mogelijk.

eenvoud werkt
fout gezien ? suggestie doen ?