syndic van mede-eigendom

VME Ramses

Koning Ridderdijk 35

8434 Westende


31 appartementen, 4 parkings


bouwjaar 1977

gerenoveerd in 2004 (voorgevel), 2012 (lift), 2017 (daken)


syndicus sedert 1977


vaste datum jaarlijkse vergadering : tweede zaterdag oktober


rpr 0843.719.064
eigenaarsvergadering ...
volmachtformulier

basisakte, reglement van mede-eigendom en reglement van interne orde (RIO)

historiek eigenaarsvergaderingen

kostenafrekeningen
diversen

plannen


Hoewel we de hier meegedeelde informatie steeds met grote zorg behandelen, een vergissing of het ontbreken van een laatste update is steeds mogelijk.

eenvoud werkt
fout gezien ? suggestie doen ?