syndic van mede-eigendom

VME Santa Cruz

Noordzeestraat 2

8434 Westende


22 appartementen, 6 garages


bouwjaar : 1967

gerenoveerd in 1996 (gevel), 2007 (gevel), 2008 (dak)


syndicus sedert 1978


vaste datum jaarlijkse vergadering : eerste zaterdag Mei


rpr 0843.726.388

eigenaarsvergadering ...
volmachtformulier

basisakte, reglement van mede-eigendom en reglement van interne orde (RIO)

historiek eigenaarsvergaderingen

kostenafrekeningen
diversen

plannen


Hoewel we de hier meegedeelde informatie steeds met grote zorg behandelen, een vergissing of het ontbreken van een laatste update is steeds mogelijk.

eenvoud werkt
fout gezien ? suggestie doen ?