syndic van mede-eigendom

VME Stella Maris

Koning Ridderdijk 37

8434 Westende


34 appartementen, 2 garages


bouwjaar : 1979

gerenoveerd in 2002 (voorgevel)


syndicus sedert1979


vaste datum jaarlijkse vergadering : laatste zaterdag Mei


rpr 0843.855.953

eigenaarsvergadering ...
volmachtformulier

basisakte, reglement van mede-eigendom en reglement van interne orde (RIO)

historiek eigenaarsvergaderingen

kostenafrekeningen
diversen

plannen


Hoewel we de hier meegedeelde informatie steeds met grote zorg behandelen, een vergissing of het ontbreken van een laatste update is steeds mogelijk.

eenvoud werkt
fout gezien ? suggestie doen ?