syndic van mede-eigendom

VME St James

Koning Ridderdijk 32

8434 Westende


32 appartementen, 2 wikels


bouwjaar : 1966

gerenoveerd in 2007 (voorgevel),2018 (daken), 2019 (stookplaats)


syndicus sedert 2006


vaste datum jaarlijkse vergadering : tweede zaterdag Oktober


rpr 0843.855.458

eigenaarsvergadering ...
volmachtformulier

basisakte, reglement van mede-eigendom en reglement van interne orde (RIO)

historiek eigenaarsvergaderingen

kostenafrekeningen

diversen

plannen


Hoewel we de hier meegedeelde informatie steeds met grote zorg behandelen, een vergissing of het ontbreken van een laatste update is steeds mogelijk.

eenvoud werkt
fout gezien ? suggestie doen ?