syndic van mede-eigendom

VME Tennis Park garagecomplex

Priolaan 35+

8430 Middelkerke-Westende


85 garages


bouwjaar : 1982


syndicus sedert 2010


vaste datum jaarlijkse vergadering : eerste zaterdag Maart


rpr 0843.863.475

eigenaarsvergadering ...
volmachtformulier

basisakte, reglement van mede-eigendom en reglement van interne orde (RIO)

historiek eigenaarsvergaderingen

kostenafrekeningen

diversen

plannen


Hoewel we de hier meegedeelde informatie steeds met grote zorg behandelen, een vergissing of het ontbreken van een laatste update is steeds mogelijk.

eenvoud werkt
fout gezien ? suggestie doen ?