syndic van mede-eigendom

VME Trianon

8434 Westende


113 appartementen, 10 winkels, 4 garages


bouwjaar : 1966


syndicus sedert 2017


vaste datum jaarlijkse vergadering : tweede zaterdag December


rpr 0893.805.312eigenaarsvergadering...
volmachtformulier

basisakte, reglement van mede-eigendom en reglement van interne orde (RIO)
historiek eigenaarsvergaderingen
kostenafrekeningen

diversen

plannen


Hoewel we de hier meegedeelde informatie steeds met grote zorg behandelen, een vergissing of het ontbreken van een laatste update is steeds mogelijk.

eenvoud werkt
fout gezien ? suggestie doen ?