syndic van mede-eigendom

VME Vendome

Meeuwenlaan 2

8434 Westende


19 appartementen, 1 winkel


bouwjaar : 1999


syndicus sedert 1999


vaste datum jaarlijkse vergadering : derde Zaterdag November


rpr 0884.001.877
eigenaarsvergadering ...
volmachtformulier

basisakte, reglement van mede-eigendom en reglement van interne orde (RIO)

historiek eigenaarsvergaderingen

kostenafrekeningen
diversen

plannen


Hoewel we de hier meegedeelde informatie steeds met grote zorg behandelen, een vergissing of het ontbreken van een laatste update is steeds mogelijk.

eenvoud werkt
fout gezien ? suggestie doen ?