syndic van mede-eigendom

VME Veritas

Arendlaan 19

8434 Westende


6 appartementen


bouwjaar : 1957


syndicus sedert 1/11/2018


vaste datum jaarlijkse vergadering : eerste zaterdag Oktober


rpr 0849.993.578
eigenaarsvergadering ...
volmachtformulier

basisakte, reglement van mede-eigendom en reglement van interne orde (RIO)

historiek eigenaarsvergaderingen

kostenafrekeningen

diversen

plannen


Hoewel we de hier meegedeelde informatie steeds met grote zorg behandelen, een vergissing of het ontbreken van een laatste update is steeds mogelijk.

eenvoud werkt
fout gezien ? suggestie doen ?