syndic van mede-eigendom

VME Zeebrinus

Distellaan 30

8434 Westende


13 appartementen, 1 winkel


bouwjaar : 2008


syndicus sedert 2008


vaste datum jaarlijkse vergadering : tweede zaterdag September


rpr 0891.459.197
eigenaarsvergadering ...
volmachtformulier

basisakte, reglement van mede-eigendom en reglement van interne orde (RIO)

historiek eigenaarsvergaderingen

kostenafrekeningen
diversen

plannen


Hoewel we de hier meegedeelde informatie steeds met grote zorg behandelen, een vergissing of het ontbreken van een laatste update is steeds mogelijk.

eenvoud werkt
fout gezien ? suggestie doen ?